جامعه مدیران فرهنگی ایران

مطالب جدید فناوری

 فناوری می‌تواند دانش تکنیک‌ها، فرایندها و مواردی از این دست باشد، یا می‌تواند در ماشین‌ها تعبیه شود تا بدون اطلاع دقیق از عملکرد آنها، امکان کار را فراهم کند. سیستم‌هایی که از تکنولوژی برای دریافت یک ورودی، و سپس تغییر آن با توجه به کاربرد، و تولید خروجی استفاده می‌کنند به عنوان سیستم‌های تکنولوژیک یا سیستم‌های تکنولوژی شناخته می‌شوند.

سید مجیدرضا رحیمی

سید مجیدرضا رحیمی متولد: ۱۳۴۷   سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی کارشناسی کارگردانی سینما سوابق: تهیه‌کننده و کارگردان مدیر واحد پژوهش مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی از سال ۱۳۹۶ تاکنونمدیر آموزش جهاد دانشگاهی ادامه مطلب

رضا بدیعی

علیرضا شریعت‌زاده متولد: ۱۳۶۳   سوابق تحصیلی: دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تحول کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات کاردانی فناوری اطلاعات   سوابق: مدرس دانشگاه

سید مجید حسینی

علیرضا شریعت‌زاده متولد: ۱۳۶۳   سوابق تحصیلی: دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تحول کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات کاردانی فناوری اطلاعات   سوابق: مدرس دانشگاه

علیرضا شریعت‌زاده

علیرضا شریعت‌زاده متولد: ۱۳۶۳   سوابق تحصیلی: دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تحول کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات کاردانی فناوری اطلاعات   سوابق: مدرس دانشگاه

محسن اسدی

روناک احمدی‌پور متولد: ۱۳۶۸   سوابق تحصیلی: دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی امور فرهنگی کارشناسی مدیریت فرهنگی و هنری مدرس دانشگاه   سوابق: بازرس انجمن علمی مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی ایران از ادامه مطلب

شیوا مقدم

عنوان یادداشت: فرهنگ خانواده و بهزیستی معنوی

رفتن به نوار ابزار