جامعه مدیران فرهنگی ایران

درباره ما

فرهنگ مانند هوایی‌ست که تنفس می‌کنیم.

بسیاری از اندیشمندان، هنرمندان، سیاست‌مداران در طول تاریخ به اهمیت و نقش فرهنگ در شکل‌گیری روح یک جامعه تأکید داشته‌اند. این مقوله پراهمیت در هر جامعه همیشه تحت تأثیر سیاست‌های حاکمان و طبقات تأثیرگذار و روشنفکر در آن جامعه بوده است. گاه لایه‌های زیرین یک جامعه با تشکیل خرده‌فرهنگ‌ها به مقابله با فرهنگ رسمی و حاکم جامعه می‌پرداختند و گاه در راستای فرهنگ رسمی و حاکم به تقویت شاخصه‌های فرهنگی آن سرزمین.

با توجه به اینکه حوزه فرهنگ، حوزه‌ای گسترده و پردامنه است، لذا می‌بایست ارکان مهم آن در جامعه شناسایی و عوامل اثرگذار در مورد بررسی و کندوکاو قرار گیرد.

جامعه مدیران فرهنگی ایران که متشکل از اساتید، دانش‌آموختگان و مدیران حوزه فرهنگ است، در نظر دارد با ارتقاء سطح دانش مدیران فرهنگی در کشور، بررسی معضلات مدیریتی در حوزه فرهنگ، شناسایی چالش‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای فرهنگی و تقویت ساختارهای فرهنگی کشور در راستای حفظ انسجام ملی، حفظ ارزش‌های اسلامی-ایرانی، تقویت هویت ملّی و یکپارچگی میهن ارزشمندمان گام بردارد.

جامعه مدیران فرهنگی کشور در راستای وظایف و دغدغده‌های فرهنگی دلسوزان و تلاش‌گران حوزه فرهنگ از هیچ کوششی فروگذار نخواهد بود و با آغوشی باز از رهنمودها و پیشنهادات فعالان حوزه فرهنگ و هنر کشور استقبال خواهد کرد.

فرهنگ ما هویت ماست.


رفتن به نوار ابزار