جامعه مدیران فرهنگی ایران

مفاهیم بنیادی نظریه‌ی فرهنگی

اين کتاب شامل مجموعه‌اي از مفاهيم مهم و پرکاربرد در مطالعه‌ي فرهنگ است. مؤلفان كوشيده‌اند تا به‌روشني اين اصطلاحات را توضيح دهند و كتاب مرجع كارآمدي در اختيار خوانندگانِ نوآشنا قرار دهند تا كمك‌كارِ آنان در خواندن آثار پيچيده‌تر باشد. مدخل‌هاي كتاب به صورت الفبايي مرتب شده‌اند و ارجاعات درون‌متنيِ گوناگون به خواننده كمك مي‌كنند تا با اصطلاحات هم‌بسته‌ي مربوط به يك مفهوم آشنا شود. رويکرد عام، گسترده و چندرشته‌ايِ مولفان سبب شده تا اهالي مطالعات فرهنگي، جامعه‌شناسي، انسان‌شناسي، فلسفه، نقد ادبي و … بتوانند به اصطلاحات فراواني از علوم انساني گوناگون دست‌يابند، از جمله: “آگاهي كاذب”، “اپيستمه”، “اسطوره”، “اكسپرسيونيسم”، “ايدئولوژي”، “بينامتنيت”، “پساساختارگرايي”، “جاز”، “دال/مدلول”، “دموكراسي”، “سبك”، “صنعت فرهنگ”، “گفتمان”، “نشانه‌شناسي”، “نقد ادبي”، “واسازي” و “هويت”. مترجمان نيز کوشيده‌اند با فراهم‌آوردنِ واژه‌نامه‌‌ي دوزبانه و کتاب‌شناسي فارسي و … بر غناي متن بيفزايند. در تعريف نظريه‌ي فرهنگي، ادگار و سج‌ويک در مقدمه‌ي کتاب آورده‌اند: “شايد بتوان نظريه‌‌ي فرهنگي را مشخصه‌ي انباشت ترديدها و نقدهايي دانست که در مقابل رويکردهاي سنتي در تحقيقات دانشگاهيِ سده‌ي بيستم قد علم کرده‌اند. اين شک و ترديدها در نقد به مدرنيته و پروژه‌ي روشن‌گري انباشته شده‌اند، و ما را وادار مي‌کنند بپذيريم که اين تغييرات فکري رابطه‌ي تنگاتنگي با ساير فرآيندهاي اجتماعي، ‌اقتصادي و سياسي دارند، فرآيندهايي از قبيل سوق‌يافتن به جانب آموزش همگاني و افزايش حساسيت نسبت به تکثر سياسي بعد از جنگ جهاني دوم”.

 

ناشر: آگه

مترجم: مهران مهاجر – محمد نبوي

نويسنده: اندرو ادگار – پيتر سج‌ويك

قطع: وزيري

تعداد صفحات: ۳۸۰

سال انتشار: ۱۳۹۷

نوبت چاپ: ۲

وزن: ۶۳۵

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۲۹۱۸۸۴

رفتن به نوار ابزار