جامعه مدیران فرهنگی ایران

سید مجیدرضا رحیمی

سید مجیدرضا رحیمی متولد: ۱۳۴۷   سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی کارشناسی کارگردانی سینما سوابق: تهیه‌کننده و کارگردان مدیر واحد پژوهش مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی از سال ۱۳۹۶ تاکنونمدیر آموزش جهاد دانشگاهی

ادامه مطلب »