جامعه مدیران فرهنگی ایران
جامعه مدیران فرهنگی ایران

عاطفه رضوانی

متولد: ۱۳۵۹

 

سوابق تحصیلی:

دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی

کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی

کارشناسی مدیریت امور فرهنگی و هنری

 

سوابق:

کارشناس آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
عضو کمیته انضباطی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
معاون آموزشی مدرسه غیرانتفایی پیشگامان
رفتن به نوار ابزار