جامعه مدیران فرهنگی ایران
جامعه مدیران فرهنگی ایران

منصوره احمدی

متولد: ….

 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی

کارشناسی مدیریت امور فرهنگی

 

سوابق:

معاون آفرینش و اجرای فرهنگسرای خانواده (تیر ۱۴۰۰ تاکنون)

عضو کمیته فعالین فرهنگی منطقه ۶ (تیر ۱۴۰۰ تاکنون)

رئیس خانه قرآن منطقه ۷ (۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰)

رئیس خانه فرهنگ دکتر عظیمی منطقه ۱ (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶)

مشاور امور آموزش مراکز فرهنگی هنری منطقه ۱۳ (۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸)

کارشناس فرهنگی، کارشناس قرآن و معارف و کارشناس مسئول مراکز فرهنگی هنری منطقه ۱۳ (۱۳۸۱ تا ۱۳۹۵)

کارشناس فرهنگی مراکز فرهنگی هنری منطقه ۱۳ (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱)

مسئول امور بانوان مراکز فرهنگی هنری منطقه ۱۳ (۱۳۸۰)

کارشناس برنامه‌ریزی امور فرهنگی، مدیریت مراکز فرهنگی هنری منطقه ۱۴ (۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸)

کارشناس دفتر ترویج قرآن آموزش و پرورش منطقه ۱۴ (۱۳۷۵ تا ۱۳۷۷)

مسئول کانون قرآن مراکز فرهنگی هنری منطقه ۱۴ (۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸)

 

رفتن به نوار ابزار