جامعه مدیران فرهنگی ایران
جامعه مدیران فرهنگی

پرویز نصیری

متولد: ۱۳۶۱

 

سوابق تحصیلی:

دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی

کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی

کارشناسی امور فرهنگی


سوابق:

مدیر منابع انسانی شرکت سهامی بیمه کارآفرین

مدیر امور نمایندگان و کارگزاران بیمه کارآفرین

دبیر مراکز تخصصی و جشنواره‌های فروش و مدیر حراست بیمه کارآفرین

کارشناس ارشد رسیدگی – عضو کمیته نظام پیشنهادات بیمه ایران

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن نورپران

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت گردشگری سلامت آویژه

عضو هیأت مدیره و بازرس شرکت دانش‌بنیان پرهان


رفتن به نوار ابزار