جامعه مدیران فرهنگی ایران
جامعه مدیران فرهنگی ایران

سید مجید حسینی

متولد: ۱۳۶۳

 

سوابق تحصیلی:

دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی

کارشناسی حسابداری


 مدرس دانشگاه


سوابق:

مدیر فرهنگی هنری منطقه ۲۱ 

رئیس فرهنگسرای دانش (سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

مدیر مرکز مشارکت‌های فرهنگی هنری (سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

رئیس واحد بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

معاون برنامه‌ریزی و توسعه (مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۴ شهرداری تهران)

رئیس واحد پایش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

کارشناس و کارشناس مسئول منابع مالی و بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

معاون برنامه‌ریزی و توسعه (مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۱ شهرداری تهران)


رفتن به نوار ابزار