جامعه مدیران فرهنگی ایران
جامعه مدیران فرهنگی

فرهنگ کدخدایی

متولد: …

سوابق تحصیلی:

دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی

کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی فرهنگی

کارشناسی مدیریت فرهنگی


 

سوابق:

مدرس دانشگاه

رفتن به نوار ابزار