جامعه مدیران فرهنگی ایران
جامعه مدیران فرهنگی

بهرنگ ابراهیمی

متولد: ۱۳۵۹

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی

کارشناسی مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی

 کاردانی مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی

 

سوابق:

صاحب امتیاز مؤسسه بهرنگ سیما فیلم

تهیه‌کننده و کارگردان

مجموعه سی قسمتی باغ های ایرانی سال 85-88

مجموعه سیصد قسمتی مستند بی مرز/ شیکه خبر سیما سال 90

مجموعه پانزده قسمتی زبان گویای اسلام /

مجموعه پانزده قسمتی دانشمندان جهان اسلام /

مجموعه شصت قسمتی فاتحان / شبکه خبر سال 89

مجموعه یکصد قسمتی سیر صنعت / ایران کالا سال 1397

فاطمه ثانی / شبکه سوم سیما

میراث فریدونیان / شبکه دوم سیما

علم،جهش و آینده / سال 1386

تاریخ مصور /از شبکه خبر

هالیوود کات از شبکه خبر /

فیلمهای متعدد آموزشی

برنامه هایی در حوزه صنعت نفت و پتروشیمی

میزگرد انتخابات مردم / شبکه دوم سیما سال 85

مجموعه سیزده قسمتی نوروز نامه شبکه خبر سال 87

مستند نوروز در کشورهای همسایه شبکه خبر سال 86

رمضان در کشور های اسلامی از شبکه خبر سال 86

مجموعه سی قسمتی مهمانی خدا 87

مجموعه سیزده قسمتی همسایگان نوروز

مجموعه ده قسمتی آیین محرم

برنامه زنده گام هشتم از جام جم

قهرمان تولید شبکه اول سیما سال 98

مستند پیشران شبکه ایران کالا سال 98

محرم در کشورهای اسلامی از شبکه خبر سال 87

مجموعه پانزده قسمتی مفاخر ایران زمین

مجموعه پانزده قسمتی نقش روحانیت در هدایت جامعه

میزگرد مشاور از شبکه جهانی جام جم سال 1398 تا 1401

رفتن به نوار ابزار