جامعه مدیران فرهنگی ایران
جامعه مدیران فرهنگی

کامیار همتی

متولد: 1356

سوابق تحصیلی:

دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی

کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی

کارشناسی مدیریت امور فرهنگی

 

سوابق:رفتن به نوار ابزار