جامعه مدیران فرهنگی ایران
جامعه مدیران فرهنگی

عبدالرحیم رحیمی

متولد: ….

سوابق تحصیلی:

دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی 

Post Graduate در رشته Management of the Envfronment از دانشگاه ماستریخت هلند

کارشناسی ارشد اقتصاد

کارشناسی اقتصاد (اقتصاد نظری)

 

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

 

 

سوابق:

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب از 1373 تاکنون

مدیر گروه مدیریت فرهنگی و عضو شورای آموزشی دانشکده مدیریت واحد تهران جنوب

عضو هیئت رئیسه دبیرخانه دائمی کنگره ملی »نقش متخصصین در دولت جمهوری اسلامی ایران» از سال 92 تاکنون

عضو انجمن اقتصاد انرژی ایران از سال 81 تاکنون و عضو علی البدل هیئت مدیره سال 86

کارگزار و ارزیاب طرح‌های دانش‌بنیان صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

تألیف کتاب روش تحقیق در مدیریت – گام عملی در تحریر پایان‌نامه

تألیف کتاب روش تحقیق در مدیریت و علوم اجتماعی

ترجمه کتاب اقتصاد فرهنگ 

تألیف کتاب عوامل مؤثر بر تقاضای سینما

 

 

 

 

رفتن به نوار ابزار