جامعه مدیران فرهنگی ایران
جامعه مدیران فرهنگی
مدیریت فرهنگی

مجموعه مدیران نسل z

مجموعه مدیرz در خصوص مشاوره طراحی و برنامه‌ریزی برای کسب و کار با رویکرد خلاقیت و همکاری نسل جوان شکل گرفته است.

بخشی از معرفی این مؤسسه:

ما مشاور شما از طراحی تا برگزاری دوره های آموزشی و رویدادهای تخصصی هستیم
 با ارائه خدمات در حوزه های تبلیغات و بازاریابی، با رویکردی خلاق و نوآورانه  مدیریت پروژه های شما را بر عهده می گیریم.

 

شرایط و فضای کسب و کار در حال تغییر است. برای بقا و رشد باید با شرایط ناپایدار بازار همگام بود. ۶۷٪ افراد بدون کسب مشاوره و افزایش توانمندی به عملکرد خود ادامه داده که این امر موجبات مرگ کسب و کار و همچنین از دست دادن اعتماد به نفسشان را فراهم می کند. ما مجموعه مدیرZ با هدف نجات کسب و کارهای کوچک شما با همراهی افراد خلاق ، متخصص و جوان بی صبرانه آماده ایم تا با همراهی یک شهر، شما را به پادشاهی کسب و کارتان رسانده و در تمام مراحل حامی شما باشیم.

 

مدیران نسل Z با هدف توسعه و ارائه راهکارهای خلاقانه برای نسل جوان به ارائه خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و انجام پروژه‌های خلاق در حوزه صنایع خلاق در بخش مدیریت، بازاریابی و حسابداری، منابع انسانی و ارزشیابی، تحقیق و توسعه و افکارسنجی و تحقیقات بازار ،… از طراحی تا​​​​​​​ اجرا پروژه و ارائه گزارشات سفارشی با همراهی تیم مجرب و متخصص نسل جدید به ارائه خدمات می‌پردازد.

 

ما در ۵ محور مشاور، طرح و برنامه، دوره‌های آموزشی، تبلبغات و بازاریابی و برگزاری و اجرا پروژه همراه شما از طراحی تا برگزاری دوره و رویدادهای تخصصی با رویکردی خلاق و نوآورانه مدیریت پروژه‌های شما را بر عهده می‌گیریم.

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوار ابزار