جامعه مدیران فرهنگی ایران
جامعه مدیران فرهنگی ایران

الهام محمداسمعیلی

متولد: ….

سوابق تحصیلی:

دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی

کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی

کارشناسی مدیریت فرهنگی

 


سوابق:


رفتن به نوار ابزار