جامعه مدیران فرهنگی ایران
جامعه مدیران فرهنگی ایران

مهنا نیک‌بین

متولد: 1364

سوابق تحصیلی:

دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی (تصمیم‌گیری و خط‌مش گذاری)

کارشناسی ارشد مدیریت گردشگری (برنامه‌ریزی توسعه)

کارشناسی مدیریت گردشگری (برنامه‌ریزی توسعه)


استادیار


سوابق:

استادیار گروه مدیریت گردشگری و هتل‌داری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

دبیر باشگاه گردشگری فرهنگی پایدار یونسکو – ایران

عضو هیأت مدیریت انجمن علمی طبیعت‌گردی ایران

مشاور و رئیس کمیته پژوهش و توسعه گردشگری اتاق بازرگانی ایران


رفتن به نوار ابزار