جامعه مدیران فرهنگی ایران
جامعه مدیران فرهنگی ایران

افسر افشاری نادری

متولد: 

سوابق تحصیلی:

دکتری مدیریت امور فرهنگی

کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی

کارشناسی بیمه تعاون و تأمین اجتماعی (حقوق)

کارشناسی علوم اجتماعی


مدرس دانشگاه


سوابق:

مدیرگروه امور فرهنگی و تبلیغات فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز 31

رئیس گروه سیاست‌گذاری فرهنگی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات دانشگاه تهران

رئیس کمیته علمی امور فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی

دبیر گروه خانواده و مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

مدیرگروه و عضو علمی جنسیت انجمن انسان‌شناسی و فرهنگ دانشگاه تهران

رئیس مؤسسه فرهنگی هفت ستاره سلمک


رفتن به نوار ابزار