جامعه مدیران فرهنگی ایران
جامعه مدیران فرهنگی ایران

کبری صمصامی

متولد: 1341

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مدیریت (برنامه‌ریزی امور فرهنگی)

کارشناسی مدیریت (برنامه‌ریزی امور فرهنگی)


سوابق:
رفتن به نوار ابزار