جامعه مدیران فرهنگی ایران
جامعه مدیران فرهنگی ایران

محمدحسن نسیمی

متولد: 

سوابق تحصیلی:

دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی (فرهنگ سازمانی)

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی)

کارشناسی مدیریت بازرگانی


عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه


سوابق:

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنه

معاون اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه

مدیرگروه رشته مدیریت امور بانکی – مدیریت بیمه – امور گمرکی – مدیریت بازرگانی و حسابداری

رئیس کانون شهروند مسئول دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگهرفتن به نوار ابزار