جامعه مدیران فرهنگی ایران
جامعه مدیران فرهنگی ایران

ذوالفقار رشیدی

متولد: 

سوابق تحصیلی:

دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی (تصمیم‌گیری و خط مشی‌گذاری)

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

کارشناسی برنامه‌ریزی اجتماعی


عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز


سوابق:

رئیس دانشکده روان‌شناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

مدیرکل فرهنگی و آموزشی سازمان منطقه آزاد کیش

معاون مدیرکل امور پیگیری سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

مسئول آموزش‌های مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی

معاون مالی و توسعه منابع انسانی و رئیس هیأت مدیره شرکت صنایع شیر ایران


رفتن به نوار ابزار