جامعه مدیران فرهنگی ایران
جامعه مدیران فرهنگی ایران

مینا اصفهانی

متولد: 1347

سوابق تحصیلی:

دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی

کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی

کارشناسی علوم اجتماعی


مدرس دانشگاه


رفتن به نوار ابزار