جامعه مدیران فرهنگی ایران
جامعه مدیران فرهنگی ایران

عذرا مرادی

متولد: 

سوابق تحصیلی:

دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی

کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی

کارشناسی علوم اجتماعی (پژوهشگری)


سابقه اجرایی: 

فیلمساز و مدیر برنامه‌های تلویزیونی و سینمایی


رفتن به نوار ابزار