جامعه مدیران فرهنگی ایران
جامعه مدیران فرهنگی ایران

سعید تیموری

متولد: 1349

سوابق تحصیلی:

دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی

کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی

کارشناسی مدیریت بازرگانی


مدرس دانشگاه


سابقه اجرایی: 

معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری منطقه 6رفتن به نوار ابزار