جامعه مدیران فرهنگی ایران
جامعه مدیران فرهنگی ایران

ابوذر(کیوان) رضایی

متولد: 1361

سوابق تحصیلی:

دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی

کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی

کارشناسی مدیریت فرهنگی


مدرس دانشگاه

رفتن به نوار ابزار