جامعه مدیران فرهنگی ایران
جامعه مدیران فرهنگی ایران

سمانه لعله‌ئی

متولد: 1362

سوابق تحصیلی:

دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی

کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی

کارشناسی مدیریت امور فرهنگی

 

کارمند وزارت جهاد کشاورزی

 

رفتن به نوار ابزار