جامعه مدیران فرهنگی ایران
جامعه مدیران فرهنگی ایران

محمدعلی عزیزی

متولد: 1362

سوابق تحصیلی:

دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی

کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی

کارشناسی مدیریت امور فرهنگی


مدیر و مسئول انتشارات سامان سنجش و رؤیای سبز 

تألیف و ترجمه بیش از 100 عنوان کتاب

ناظر فنی چاپ بیش از 5000 عنوان کتاب

رفتن به نوار ابزار