جامعه مدیران فرهنگی ایران
جامعه مدیران فرهنگی ایران

امیرمحسن مدنی

متولد: ۱۳۵۱

سوابق تحصیلی:

دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی امور فرهنگی

کارشناسی ارشد پژوهش هنر

کارشناسی طراحی صنعتی


عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)


سوابق:

مدیرعامل، مدیر مسئول و هیأت مؤسس، مؤسسه فرهنگی هنری آیین مدنی

عضو هیأت مدیره صندوق توسعه صنایع دستی، حفظ و احیاء بناهای تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی


رفتن به نوار ابزار