جامعه مدیران فرهنگی ایران
جامعه مدیران فرهنگی ایران

جعفر رحمانی

متولد: 1340

سوابق تحصیلی:

دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

کارشناسی مدیریت دولتی


عضو هیأت علمی و مدیر کل مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی دانشگاه بین‌المللی المصطفی (ص)

عضو هیئت علمی تمام وقت مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر

مدیرگروه مدیریت فرهنگی دانشگاه معارف


سوابق:

رئیس دانشکده مدیریت و مدیرگروه مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر

مدیرگروه مدیریت و آینده پژوهی پژوهشگاه المصطفی

مدیر گروه مدیریت دانشگاه معارف

مدیر علمی – اجرایی برنامه‌ریزی راهبردی حوزه علمیه


رفتن به نوار ابزار