جامعه مدیران فرهنگی ایران
جامعه مدیران فرهنگی ایران

مریم جزایری

متولد: ….

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی

کارشناسی مدیریت فرهنگی و هنری


مدرس دانشگاه


رفتن به نوار ابزار