جامعه مدیران فرهنگی ایران
جامعه مدیران فرهنگی ایران

علی باقی نصرآبادی

متولد: 1341

سوابق تحصیلی:

دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی

کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی

کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی


عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه المصطفی

رفتن به نوار ابزار