جامعه مدیران فرهنگی ایران
جامعه مدیران فرهنگی ایران

اکرم شبان

متولد: 1356

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی (برنامه‌ریزی امور فرهنگی)

کارشناسی مدیریت امور فرهنگی

کاردانی صنایع دستی


سابقه اجرایی:

کارشناس فرهنگی کانون پرورش فکری اصفهان


رفتن به نوار ابزار