جامعه مدیران فرهنگی ایران
جامعه مدیران فرهنگی ایران

محمدعلی حبیب‌زاده

متولد: 1365

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی

مهندسی زمین‌شناسی


سابقه فعالیت:

در حوزه رسانه


رفتن به نوار ابزار