جامعه مدیران فرهنگی ایران
جامعه مدیران فرهنگی ایران

محمد سلوکی

متولد: 1358

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی

کارشناسی مدیریت دولتی

 

سمت اجرایی: 

رئیس هیئت مدیره کانون مجریان رسانه‌های دیداری

رئیس هیئت مدیره موسسه همایش سازان هنر پارسه

 

 

رفتن به نوار ابزار