جامعه مدیران فرهنگی ایران
جامعه مدیران فرهنگی ایران

زینب زین‌الدینی

متولد: 1363

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مدیریت (گرایش برنامه‌ریزی فرهنگی)

کارشناسی مدیریت (گرایش چاپ و نشر)

کارشناسی علوم تربیتی (گرایش دبیری)


سمت اجرایی: 

مدیر اجرایی موسسه توسعه دانش و پژوهش ایران(موسسه علمی- پژوهشی)

مدیر انتشارات نورا


رفتن به نوار ابزار