جامعه مدیران فرهنگی ایران
جامعه مدیران فرهنگی ایران

محمد فرجزاده

متولد: 1352

سوابق تحصیلی:

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی 

کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)


سمت اجرایی: 

مدیر انفورماتیک ستاد غرب 

معاون برنامه ریزی و توسعه منطقه ۳

رئیس مجتمع و خانه IT  منطقه ۱۹  

مدیر خانه فرهنگ و کتابخانه امامزاده یحیی منطقه ۱۲ 

مدیر خانه فرهنگ و نگارخانه کوثر منطقه ۱۲

رفتن به نوار ابزار