جامعه مدیران فرهنگی ایران
جامعه مدیران فرهنگی ایران

نرگس عطریان

متولد: 1356

سوابق تحصیلی:

دکتری تخصصی مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

کارشناسی مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی


عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین‌شهر

رفتن به نوار ابزار