جامعه مدیران فرهنگی ایران
جامعه مدیران فرهنگی ایران

علی رشیدپور

متولد: 

سوابق تحصیلی:

دکتری تخصصی مدیریت امور فرهنگی

کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی

کارشناسی مدیریت بازرگانی


عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

رفتن به نوار ابزار