جامعه مدیران فرهنگی ایران

شیوا مقدم

متولد: 1346

سوابق تحصیلی:

دکتری تخصصی مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی (تصمیم‌گیری و خط مشی‌گذاری)

کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی

کارشناسی علوم تربیتی (مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی)


مدرس دانشگاه


سوابق:

رئیس فرهنگسرای خانواده

عضو هیئت مؤسس انجمن علمی مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی

سرپرست کتابخانه اندیشه

مؤسس و عضو هیئت مدیره انجمن قرآنی بانوان کشور

دبیر شورای اندیشه‌ورز خانواده سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران

سرپرست معاونت آفرینش و اجرایی منطقه 7

مدیرگروه رشته امور فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی

رفتن به نوار ابزار