جامعه مدیران فرهنگی ایران
جامعه مدیران فرهنگی ایران

عباسعلی قیومی

متولد: 1348

سوابق تحصیلی:

دکتری تخصصی مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی (تصمیم‌گیری و خط مشی‌گذاری)

کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی

کارشناسی مدیریت بازرگانی


عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال


سوابق:

نایب رییس، عضو هیأت مؤسس و هیأت مدیره انجمن علمی مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی

رئیس و عضو شورای راهبردی فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی در استان تهران

مدیر و دبیر گروه مطالعات راهبردی فناوری و آینده‌پژوهی

سرپرست مرکز هماهنگی گروه‌های علمی اندیشکده مطالعات راهبری

دبیر گروه مطالعات راهبردی آینده‌پژوهی

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

رئیس دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال


رفتن به نوار ابزار