جامعه مدیران فرهنگی ایران

مهرداد صادقی

متولد: 1361

سوابق تحصیلی:

دکتری تخصصی مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی

کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی

کارشناسی مدیریت جهانگردی


عضو هیأت علمی تمام وقت و مدیر گروه مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگانرفتن به نوار ابزار