جامعه مدیران فرهنگی ایران
جامعه مدیران فرهنگی ایران

صغری رشیدی

متولد: 1358

سوابق تحصیلی:

دکتری جامعه‌شناسی توسعه اجتماعی روستایی

کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی

کارشناسی مدیریت امور فرهنگی


سوابق اجرایی مدیریتی:

مدیر اجرایی اتاق اصناف شهرستان رودبار


ایمیل: (با مدیر سایت تماس بگیرید)

شماره تماس: (با مدیر سایت تماس بگیرید)

رفتن به نوار ابزار