جامعه مدیران فرهنگی ایران
جامعه مدیران فرهنگی ایران

حمید دوازده امامی

متولد: 1356

سوابق تحصیلی:

دکتری تخصصی مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناسی مهندسی صنایع (تکنولوژی صنعتی)


عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگانرفتن به نوار ابزار