جامعه مدیران فرهنگی ایران
جامعه مدیران فرهنگی ایران

فاطمه فراهانی عزیزآبادی

متولد: 1348

سوابق تحصیلی:

دکتری تخصصی مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی (خط مشی‌گذاری و تصمیم‌گیری)

کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی


عضو هیأت علمی تمام وقت 

مدیر گروه مدیریت فرهنگی و مدیریت رسانه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

مدیر گروه مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کیش


سوابق اجرایی:

عضو هیأت امنای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

مدیر مسئول فصلنامه مدیریت فرهنگی

عضو کارگروه بررسی توانایی علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد

عضو کارگروه بررسی صلاحیت‌های عمومی اعضا هیأت علمی واحد علوم و تحقیقات با حکم هیأت جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی

عضو کمیسیون سبک زندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی


رفتن به نوار ابزار