جامعه مدیران فرهنگی ایران
علی محمدی

علی محمدی

متولد: ۱۳۵۷


سوابق تحصیلی:
دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی

کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی

کارشناسی مدیریت امور فرهنگی


سوابق:

سرپرست مرکز آموزش عالی علمی کاربردری حسابداران امروز (فرهنگ و هنر واحد 56 تهران)

مشاور فرهنگی ریاست پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث

معاون فرهنگی و دانشجویی پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث

مدیر عامل مؤسسه مطبوعاتی ادبستان سواد رسانه

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی زیست‌بوم زندگی

ایمیل: (با مدیر سایت تماس بگیرید)

شماره تماس: (با مدیر سایت تماس بگیرید)

رفتن به نوار ابزار