جامعه مدیران فرهنگی ایران

سنت‌های نظری معاصر در تحلیل فرهنگی: نظریه فرهنگی غرب

 
 
ناشر: انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
نويسنده: مجید امامی
تعداد صفحات: 426
زبان: فارسی
تاریخ انتشار: 1398
شابک: 9786002146694
قطع: رقعی
 
چکیده کتاب

کتاب حاضر، به جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی اکتفا نکرده و به عرصه‌های مختلف علوم انساني معاصر غرب نظر کرده است. ورود به سنت‌ها و مکاتب نظری تقريباً در محافل فرهنگ‌پژوه و عمدتاً علوم اجتماعی موردتوجه نيست، لذا مؤلف، خواننده را با نظريه و منابع سنت روان‌شناسی، سوای روان‌کاوی، مکاتبی چون پراگماتيسم، انسان‌شناسی و مردم‌شناسی، مطالعات و نظريات تفاوت (رويکردهای پسااستعمارگرايی، پست‌مدرن‌ها، سنت‌گراها، مطالعات کوئير و…) آشنا می‌کند.

 
فهرست:
پیشگفتار
مقدمه مؤلف
آزادی ، آنارشیسم ، اگزیستانسیالیسم ، اومانیسم ، ایدئالیسم ، ایمان‌گرایی (فیدئیسم) ، دیدارشناسی ، پراگماتیسم ، پروتستانیسم ، پست‌مدرنیسم ، پلورالیسم دینی ، پوزیتیویسم منطقی ، تجربه‌گرایی (آمپریسم) ، تجربه دینی ، تساهل و تسامح (تلرانس) ، توتالیتاریسم ، جامعه مدنی ، جهانی شدن ، چپ و راست ، دموکراسی ، رئالیسم (واقع‌گرایی) ، رادیکالیسم ، زمینه‌گرایی و جامعه‌گرایی ، سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) ، سکولاریسم ، سوررئالیسم ، سوسیالیسم ، شکاکیت ، صهیونیسم ، عدالت اجتماعی ، عقل‌گرایی (راسیونالیسم) ، فاشیسم ، فردگرایی ، فلسفه تحلیلی ، فمینیسم ، کلاسیسیسم (کلاسیک‌گرایی) ، گفتگوی تمدنها ، لیبرالیسم ، ماتریالیسم ، مارکسیسم ، ‌محافظه‌گرایی ، ‌مدرنیته و مدرنیسم ، ‌ناسیونالیسم (ملت‌باوری ، ملی‌گرایی) ، هرمنوتیک
کتابنامه
فهرست اعلام
 
 
رفتن به نوار ابزار