گروه هنرهای صحنه (سینما و تئاتر و …) به منظور بررسی مسائل، چالش‌ها و نقد سیاست‌گذاری‌های مربوط به این حوزه ایجاد گردیده است.

 

یکی از اقدامات مهم جامعه مدیران فرهنگی در این حوزه، برگزاری نشست‌ها، کنفرانس‌ها، سمینارها و کارگاه‌های تخصصی با رویکرد مدیریت فرهنگی می‌باشد. خروجی این رویدادها به صورت خبر، گزارش خبری، مقالات و … در این بخش منتشر خواهد شد. پیشنهادات سیاستی احصاء شده از متخصصان و مدیران این حوزه در صورت تمایل سیاست‌گذاران و مسئولان، به آنها تقدیم خواهد شد.