جلسات کتاب کاوی

روش و ایده کتاب‌کاوی در بهار سال 1400 طی جلسات تخصصی در حوزه فرهنگ که در مسنجر کلاب‌هاوس برگزار می‌شد، مطرح گردید. روش برگزاری این جلسات که به صورت موضوع‌محور و با بررسی کتاب‌ها و منابع تخصصی موجود حول آن موضوع بود، اجرا شد. طی جلسه‌ای عنوانی جدید و جذاب به پیشنهاد سرکار خانم دکتر مریم جلالی با واژه “کتاب‌کاوی” مطرح شد که مورد استقبال اساتید حاضر در جلسه (آقای دکتر رؤیایی، خانم دکتر سپهرنیا، خانم دکتر مقدم و عزیزان دیگر) قرار گرفت.

پس از آن جلساتی متعدد با عنوان کتاب‌کاوی برگزار شد که محتوای آن در این بخش خدمت مخاطبان عزیز قرار خواهد گرفت.

 

هدف اصلی این روش بررسی موضوعات و مفاهیم حوزه فرهنگ در منابع تخصصی موجود است تا از این طریق بتوان به مفهومی جامع و یا جدید دست یافت. البته این روش می‌تواند در حوزه‌های دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد.