ارسال مقاله به دبیرخانه دومین نشست اندیشه‌ورزی جامعه مدیران فرهنگی

دومین نشست اندیشه‌ورزی جامعه مدیران فرهنگی که در اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد، فرصتی‌ست برای پژوهشگران حوزه فرهنگ تا بتوانند مقالات علمی خود را در محورهای ذکر شده به سایت جامعه مدیران فرهنگی ارسال نمایند. به همین منظور نیاز است تا پژوهشگران گرامی به قوانین مندرج در سایت نشریه مدیریت فرهنگی پایبند بوده و طبق اصول ذکر شده در این لینک مقاله خود را در کادر سمت چپ بارگزاری نمایند.

مهلت ارسال مقالات تا 25 بهمن می‌باشد و مقالات برگزیده در نشریه مدیریت فرهنگی در یک ویژه‌نامه منتشر خواهد شد. 

 

در صورت هرگونه پرسش و سؤالی می‌توانید با ایمیل سایت به آدرس  admin@sicm.ir  و یا با شماره تماس 09120205135 تماس حاصل فرمایید.


دوهمین نشست اندیشه‌ورزی جامعه مدیران فرهنگی