اخبار

جامعه مدیران فرهنگی

پدیده دیابت فرهنگی

دبیر علمی بیست و یکمین جایزه کتاب سال دفاع مقدس به نمایندگی از هیأت داوران بیست و یکمین دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس بیانیه خود را خواند.

ادامه مطلب »

رؤیایی: توجه ویژه به سهم فرهنگ و هنر در سبد خانوار ایرانی ضروری است

مظفر رؤیایی در نخستین همایش “مدیریت فرهنگ در خانوادده” با اشاره به مبحث اقتصاد فرهنگ، توجه به سهم فرهنگ و هنر در سبد خانوار ایرانی را یکی از مهمترین مسائل حوزه مدیریت فرهنگی دانست. 

ادامه مطلب »